10

Аз дойдох на света, за да докажа,
че силите на нашата душа
отстъпват само на Божиите
и никоя друга сила
не може да посмее да се сравни
със силите на душата –
Божият пратеник на земята.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 10
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.