4

Именно защото любовта на моята душа
към мен е невъобразима,
душата ми има право
да ме порицава и наказва,
за да се сбъдне
мечтата за съвършенство на моя живот.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.