45

Най-после осъдих
моя съмняващ се ум,
който е не просто редовно,
а постоянно виновен.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 45
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.