50

Мой мили Господи Всевишни,
умът ми е твърде стар.
Дай ми нов ум.

Мой мили Господи Всевишни,
сърцето ми е твърде немощно.
Дай ми силно сърце.

Мой мили Господи Всевишни,
животът ми е твърде безполезен.
Дай ми ползотворен живот.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 50
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.