17.

Решителност

Ако имаме непреклонна решителност, тогава можем да осъзнаем Бог много по-бързо, отколкото по друг начин.