19.

Душевност

Душевното сърце получава от Бог Усмивката-Пълнота на Неговото Сърце.