8.

Любов

Всеки ден, всеки час, всяка минута, всяка секунда един истински търсещ трябва да се опитва да засилва своята любов към Бог.