14.

Човешкият син на дърводелеца ми казва
да изляза навън.

Божественият син на Бог ми казва
да вляза навътре.
Преводи на тази страница: Russian , Slovak , Czech , Spanish , Hungarian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ goc 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.