33.

Когато излизам навън,
моят ум провокира.

Когато влизам навътре,
моето сърце призовава.
Преводи на тази страница: Russian , Slovak , Czech , Spanish , Hungarian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ goc 33
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.