25.

Бог доста често изпраща Своите Космични Закони на почивка.
Преводи на тази страница: Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gwr 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.