36.

Бог се концентрира. Той се концентрира върху Своите собствени възможности и върху истинските потребности на човека.
Преводи на тази страница: Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gwr 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.