60.

Бог управлява Своята Лодка.

Животинското в човека не обича да плава в Божията Лодка.

Човешкото в човека се колебае да плава в Божията Лодка.

Божественото в човека постоянно и с радост плава в Божията Лодка.

Преводи на тази страница: Italian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ gwr 60
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.