19.

"Всеки ден се моля на Бог да ме научи как да се усмихвам със сърцето си красиво, по-красиво, най-красиво."

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hbs 19
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.