41.

"Всеки ден научавам толкова много, като слушам по-възрастните."

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hbs 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.