47.

"Гордея се със себе си, защото моите родители ми вярват."

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hbs 47
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.