16.

Ти не си направил нищо
за Бог.
И все пак
очакваш всичко
от Него.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hef 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.