34.

Не попадай
в свирепата гордост на ума си
и в ненаситната алчност
на своя витал.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hef 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.