47.

Всички постижения-приключения
са не само въздействащи,
но и красиви и плодоносни.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hef 47
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.