9.

О, мое сърце,
аз искам само да обичаш Бог.
О, мой ум,
аз искам само да се нуждаеш от Бог.
О, мой живот,
аз искам само да си от Бог
и за Бог.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ hef 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.