Двадесет и седем благоуханни мечти на сърцето

от
Издадена за първи път от Шри Чинмой Център през 1991. Публикувана на srichinmoylibrary.com с позволението на Шри Чинмой.
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ hfd
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.