14.

Хармонията прогонва всичките ни разочарования.
Шри Чинмой, Хармония, Шри Чинмой Център, 1999
Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Czech , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ hrm 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.