13

Разцветът на отрицанието
е неговата гибел.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.