15

Усилието е необходимо.
Милостта е задължителна.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.