28

Нека всеки живот се превърне
в красиво разцъфнало цвете.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 28
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.