32

Един единствен полет
не може НИКОГА да достигне
висотата на осъзнаването на Бог.
Безброй междинни кацания
са абсолютно необходими.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.