4

Любовта
е непогрешима.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.