48

Нашето страдание не плаща
входната такса за Рая,
но нашето предаване на Бог
охотно го прави.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 48
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.