61

Моята гордост
е гръмотевицата
на аплодисментите ми
за себе си.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 61
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.