63

Божият Лик утолява
жаждата на очите ми.
Божиите Нозе засищат
глада на сърцето ми.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 63
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.