65

Смяната на работата
е почивка.
Това е моят урок от Бог.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ iff 65
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.