18.

Представи си пълното прекратяване на световните сблъсъци.
Шри Чинмой, Представи си, Шри Чинмой Център, 1999
Преводи на тази страница: Czech , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ img 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.