44.

Представи си свят, изпразнен от страдание.
Шри Чинмой, Представи си, Шри Чинмой Център, 1999
Преводи на тази страница: Italian , Czech , Japanese , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ img 44
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.