50.

Представи си човешки същества, които са приятели с всички.
Шри Чинмой, Представи си, Шри Чинмой Център, 1999
Преводи на тази страница: Japanese , Italian , Czech , German
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ img 50
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.