23.

Когато Бог зърне
проливните сълзи на моето сърце,
Той ми казва: "Дете Мое,
не дойдох сам.
Доведох със Себе Си
Моето Сърце-Прошка".
Преводи на тази страница: German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lcf 23
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.