Всекидневните цветчета на надеждата и дървета на обещанието на моя живот

от
Издадена за първи път от Шри Чинмой Център през 2001. Публикувана на srichinmoylibrary.com с позволението на Шри Чинмой.
Преводи на тази страница: Italian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mle
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.