16.

Утрото обича да съзира вечно надминаващото се отвъдно.
Шри Чинмой, Утринна зора, Шри Чинмой Център, 1997
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mrd 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.