18.

На разсъмване ние сме в най-близък допир с Божията Сърдечна Прегръдка.
Шри Чинмой, Утринна зора, Шри Чинмой Център, 1997
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mrd 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.