40.

Сутрин Небесата се спускат с цялото си величие, за да се превърнат в изгряващото слънце.
Шри Чинмой, Утринна зора, Шри Чинмой Център, 1997
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ mrd 40
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.