13.

Материята
е непроявена заложба.
Духът
е разкрито качество.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013