38.

Колосалното тяло на материята
аз почитам.
Безсмъртното дихание в сърцето на Духа
аз призовавам.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013