42.

Когато съм обвързан с материята,
аз чувствам, че съм
трън на безпокойството.
Когато съм свободен в Духа,
аз чувствам, че съм
аромат на цвете.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013