9.

Човекът се занимава
с материята.
Човекът утвърждава
Духа.
Шри Чинмой, Материя и дух, Шри Чинмой Център, 2013