Въпрос: Гуру, съществува ли връзка между учениците, които имат еднакви духовни имена? Или просто душите им имат сходни качества?8

Шри Чинмой: Възможно е душите да са свързани, а на витално или умствено ниво да има сблъсъци, защото тази връзка на душите не е проявена на физическо, витално или умствено ниво. Ако се прояви, те ще станат много добри приятели. Сродството на душите е хубаво нещо, но може да липсва връзка на физическо, витално, умствено или психично ниво.

Колко много свързани души сме имали сред учениците! Имало е много духовни сестри, много духовни братя, но в този живот се е случило така, че мнозина от тях не са успели да се сприятелят. Връзката на душите трябва да се прояви в другите части на съществото.


NED 25. На този въпрос Шри Чинмой отговаря на 2 декември 2006 г. в Белек, Турция.

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.