Америка: братство със света и любов към света14

Томас Джеферсън дойде с безкрайна, безкрайна светлина – не само за своята страна, но и за останалия свят. Светлината съществува; злокобният мрак съществува. Ние се надяваме, че един ден светлината ще преобрази мрака в светлина.

Първите редове на нашата песен „Америка“ гласят: „Велика си ти, добра си, смела си, сърдечна си“. Никое прозрение няма да остане неосъществено. Ние може да не го доживеем, но величието на Америка, добротата на Америка, нейната грижа за света непременно ще възтържествуват. Може да не видим тези божествени качества утре или в най-близкото бъдеще, но те със сигурност ще се завърнат. Някога Америка е предвождала света най-любящо и сърдечно. Онези дни няма никога да потънат в забрава – никога!

Нека се надяваме, че ще видим начело не превъзходството, а единството. Няма да има превъзходство, ще има близост. В задушевното сърце на Америка широкият свят ще намери най-добрата защита. Америка няма да бъде завоевател. Америка ще се побратими със света и ще го обича.


NED 33. 19 декември 2005г., Куантан, Малайзия

Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 33
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.