Въпрос: Могат ли хората да бъдат нападнати от божествени сили?

Шри Чинмой: Божествените сили не нападат никого! Те застават пред вашата врата и казват: „Искаш ли да вляза? Искаш ли помощта ми?“. Божествените сили питат само: „Нуждаеш ли се от помощта ми?“. Враждебните сили дори не питат: „Може ли да влезем?“. Тези тъмни сили просто разбиват вратата.
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ned 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.