1970

Откъде идва човекът?
Накъде отива?
Той идва от Божия Стремеж
и навлиза в Божието Съвършенство.
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ nym 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.