Бележки

Предговор на редактора

В очакване на покана от Шри Чинмой за нови духовни въпроси, аз го чух да казва, че макар да е отговорил на хиляди, той е сигурен, че има много, много повече въпроси, които никога не са били задавани. Естествено, в течение на деня – а съм сигурен, че това се отнася и за други хора – ме объркват безброй неща, с които вътрешно се обръщам към моя Учител и получавам яснота от него, но точно в този момент ние всички бяхме смаяни.

Ето затова реших да запиша най-уместните от тези въпроси и съм развълнуван от мисълта, че сега, с благосклонното внимание на моя Учител, няколко детайла може би ще бъдат прибавени към великолепната мозайка на живота.

- Калатит

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ oho 15e2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.