Въпрос: Можем ли да определим кой е нашият Гуру, като четем произведенията му?

Шри Чинмой: Преди всичко трябва да почувствате, че вие сте приели Гуру и че Гуру ви е приел. Това не означава, че като прочетете няколко книги, внезапно ще бъдете отведени в едно царство на радост и наслада. Нека да предположим, че сте прочели книга от определен Учител и изведнъж сте почувствали и повярвали, че той е вашият Учител. Но утре може да прочетете произведение от някой друг Учител, да изживеете изключителна наслада и да почувствате, че той е вашият Учител. На другия ден ще прочетете текстове на някой друг и ще усетите подобна радост по един по-различен начин. Само с четене на произведенията на някого няма да можете да приемете или да отхвърлите определен Учител. Единствено чрез своята медитация ще сте в състояние да разберете кой ви дава най-голяма наслада.

Да предположим, че се колебаете между двама или трима Учители. Рано сутрин повторете одухотворено седем пъти името на единия от тях. После на следващия ден повторете името на другия. Със сигурност ще изпитате най-дълбока радост, когато произнасяте името на Учителя, който е предназначен за вас. Но не обърквайте себе си, като четете книгите. Множество духовни учители са написали прекрасни неща, но ако искате да предложите своето съществуване на някого или да го приемете само защото сте харесали неговите книги, може просто да сгрешите.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ oo 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.