Въпрос: Ако не знам какво иска от мен Бог, а искам да Му служа, тогава как да разбера какво да направя?

Шри Чинмой: Ще схванеш какво точно да правиш, но първо трябва да се молиш на Бог за вдъхновение. В това няма нищо лошо. Вдъхновението е първата стъпка. Ако нямаш вдъхновение, няма да се помръднеш и сантиметър, нищо няма да направиш. Затова няма нищо лошо, ако се молиш на Бог да ти даде първо вдъхновение. Така, както се молиш на Бог да ти даде повече и по-силен стремеж, можеш също да се молиш Бог да ти даде вдъхновение. Хората се вдъхновяват, затова стават учени или се прославят в други области. Ако не са вдъхновени, не могат да направят нищо. Затова можеш да се молиш на Бог да ти даде вдъхновение. След това от вдъхновението правиш една стъпка напред към стремежа. Накрая от стремежа отиваш още по-напред към осъзнаването.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ oo 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.