Въпрос: Ако ученикът вижда Всевишния в своя Учител, приближава ли го това към Всевишния в самия него?

Шри Чинмой: Сега Всевишният присъства в теб в миниатюрна форма, като същност. Пълното проявление на Всевишния прилича на напълно разлистен лотос. В теб Всевишният е като пъпка, която все още не се е разтворила, но в мен той се е разлистил. А когато видите това разцъфнало цвете, незабавно ще си кажете: „О, аз също притежавам това”. Вие ще погледнете цветето в своя Учител и постепенно ще видите как това цвете лист по лист разцъфва и във вас. След като веднъж съзрете лотоса в Учителя, за вас става безкрайно по-лесно да видите как собственият ви лотос разцъфва.

Арджуна видял този лотос в Кришна. Но Арджуна не успял да запази това видение, затова помолил Кришна да му го покаже отново. Кришна му казал: „Ако имаше вяра в мен, щеше да запазиш видението”. Това, което Кришна му показал, била неговата небесна Форма. И аз показах подобна форма на трима или четирима от моите ученици, но и те не успяха да я задържат.

Колкото и странно да изглежда, един човек - психиатър по професия, успя да види тази моя форма, но гордостта не му позволи да я запази. Той успя да я види поради своето пълно предаване и посветеност. След това ми написа много патетично писмо. В него той казваше: „Аз знам кой сте вие, но нали съм преподавател. Хората идват и ми се кланят. Идват при мен за съвет. Когато съм в сърцето и душата, аз знам кой сте вие и кой съм аз. Аз съм капчицата, а вие сте самият океан. Но когато съм в ума, мисля си само, че има много хора, които идват и ми се кланят, та как мога да дойда аз и да застана в нозете ви”.

Преводи на тази страница: Italian , German
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ oo 5
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.